آژانس مسافرتی جهان گردان گیتی پارسآژانس مسافرتی جهان گردان گیتی پارس

تمام شرایط و قوانین مرتبط با شرکت جهان گردان گیتی پارس را می پذیرم.

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس مسافرتی جهان گردان گیتی پارسآژانس مسافرتی جهان گردان گیتی پارس
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور دبی ویژه نوروز ۹۸

تور دبی

۵شب و ۶ روز

ویژه نوروز۹۸

پرواز ماهان

نام هتل خدمات درجه ۲تخته ۱تخته کودک ۶تا ۱۲سال کودک۲تا۶سال
ROYALTON BB ۳* ۵,۱۹۰,۰۰۰ ۶,۴۹۰,۰۰۰ ۴,۶۹۰,۰۰۰ ندارد
YORK INTERNATIONA BB ۳* ۵,۳۹۰,۰۰۰ ۶,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰ ندارد
FURTUNE DEIRA BB ۳* ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۸۹۰,۰۰۰ ۴,۵۹۰,۰۰۰ ۳,۵۹۰,۰۰۰
IBIS ALRIQQA BB ۳* ۵,۷۹۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۰۰۰ ندارد ندارد
DORUS BB ۴* ۵,۸۹۰,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۰۰۰ ۴,۶۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
MOSCOW BB ۴* ۵,۹۹۰,۰۰۰ ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۴۹۰,۰۰۰
CORAL DEIRA BB ۴* ۶,۳۹۰,۰۰۰ ۸,۶۹۰,۰۰۰ ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۳,۴۸۰,۰۰۰
CITY SEASON BB ۴* ۶,۳۹۰,۰۰۰ ۸,۶۹۰,۰۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۳,۴۹۰,۰۰۰
ABJAD GRAND HB ۴* ۶,۴۵۰,۰۰۰ ۸,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰ ندارد
SAMAYA BB ۴* ۶,۴۹۰,۰۰۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۴,۴۹۰,۰۰۰ ۳,۵۹۰,۰۰۰
LEVA HOTEL BB ۴* ۶,۴۹۰,۰۰۰ ۹,۱۰۰,۰۰۰ ندارد ۳,۵۹۰,۰۰۰
ATANA BB ۴* ۶,۷۹۰,۰۰۰ ۹,۵۹۰,۰۰۰ ندارد ۳,۶۵۰,۰۰۰
CARLTON PALACE BB ۵* ۶,۷۹۰,۰۰۰ ۹,۳۹۰,۰۰۰ ۵,۸۹۰,۰۰۰ ۳,۵۹۰,۰۰۰
GHAYA GRAND BB ۵* ۶,۹۹۰,۰۰۰ ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۳,۵۹۰,۰۰۰
GRAND MILINIUM BB ۵* ۷,۲۹۰,۰۰۰ ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۳,۴۹۰,۰۰۰
CROWN PLAZA BB ۵* ۷,۲۹۰,۰۰۰ ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ ۵,۲۹۰,۰۰۰ ۳,۹۹۰,۰۰۰
BONING TOWN BB ۵* ۷,۶۹۰,۰۰۰ ۱۱,۳۹۰,۰۰۰ ۶,۳۹۰,۰۰۰ ۳,۶۹۰,۰۰۰
MILINIUM PLAZA BB ۵* ۷,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ ندارد ندارد
HILTON ALHABTOOR BB ۵* ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ ندارد ۳,۵۹۰,۰۰۰

نرخ کودک زیر دوسال ۱/۳۹۰/۰۰۰ تومان می باشد

تاریخ رفت – تاریخ برگشت

۴فروردین۹-فروردین
۵فروردین۱۰-فروردین
۶فروردین۱۱-فروردین
۷فروردین۱۲-فروردین
۸فروردین-۱۳فروردین
۹فروردین۱۴-فروردین

تاریخ رفت – تاریخ برگشت

۲۷ اسفند۳-فروردین
۲۸اسفند۴-فروردین
۲۹اسفند۵-فروردین
۱فروردین۶-فروردین
۲فروردین۷-فروردین
۳فروردین۸-فروردین

پکیج در تاریخ

۲۸ اسفندماه
و
۳،۲،۱ فروردین
۱۶۰/۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد

مدارک لازم : پاسپورت با اعتبار ۶ماه ازتاریخ سفر

هتل و پرواز چارتر و گارانتی بوده و غیر قابل کنسلی می‌باشد

پرداخت ۵۰% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می‌باشد

۰۹۱۹۴۷۰۶۱۳۵
۰۲۱-۴۶۰۱۹۰۱۳
jahangardan.giti
jahangardangiti
jahangardangiti@gmail.com
www.jahangardangitipars.com

دانلود پکیج